SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI

24 Aralık 2017 tarih ve 30280 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve "696 Sayılı KHK" ile "01.01.2018 Tarih ve 30288

Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri
Kapsamında çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375
sayılı KHK'nın Geçici 23. ve Geçici 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar"a ilişkin Tebliğde belirtilen kriterler dahilinde
yapılan ön ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul ve red edilen kişilere ait liste aşağıda sunulmuştur.

 

BAŞVURU SONUÇLARI

 

 

 

 

 

 

 

09 Kasım 2020
29 Ocak 2020
04 Aralık 2019
08 Ağustos 2019
19 Haziran 2019
29 Mayıs 2019
30 Nisan 2019
15 Şubat 2019
25 Aralık 2018
07 Aralık 2018
12 Ekim 2018
05 Ekim 2018
26 Eylül 2018
25 Eylül 2018
09 Mayıs 2018
22 Şubat 2018
05 Aralık 2017
03 Kasım 2017
11 Ekim 2017
27 Eylül 2017
29 Mayıs 2017
14 Aralık 2016
24 Kasım 2016
02 Kasım 2016
04 Mayıs 2016
20 Mayıs 2015
06 Mart 2015
06 Mart 2015
30 Aralık 2014
10 Kasım 2014
Adres : Köşk Mahallesi Sebahattin Zaim Sokağı 38030 Melikgazi/KAYSERİ
Telefon : +90 (352) 437 49 15
Faks : +90 (352) 437 52 67
Öğrenci İşleri : +90 352 437 49 47 / +90 352 207 66 66 Dahili 10500/10508
E-Posta : myomudurlukkayseri.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu