Elektrik Programı
ELEKTRİK
   Elektrik Programı; elektrikle çalışan bütün sistemlerin tanıtımı, çalıştırılması, arızalarının bulunması,elektrikli makine ve motorların çalışma sistemleri, elektriğin üretimi, iletimi ve dağıtımı, fabrika bakım ve kontrolünün yapılaması, elektrik tesislerinin yapılması elde edilen verilerin değerlendirilmesi gibi konuları içeren müfredata dayanan ve METEB projesi kapsamında bulunan bir yükseköğretim programıdır.
Programının amacı, ilgili sektörlerin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip ara eleman yetiştirmektir. Programda öğrenim gören öğrenciler, 4 yarıyıl sonunda 138 kredilik ders almaktadırlar. İlk üç yarıyılda ortak olarak işlenen dersler son yarıyılda İletim Dağıtım ve Tesisat Teknikleri ve Fabrika Bakım ve İmalat Teknikleri olmak üzere iki branşa ayrılmaktadır. Bu derslerin dışında öğrencilerin mesleki yetkinliklerini geliştirmeleri için 480 saatlik staj öngörülmektedir. Elektrik programından mezun olabilmek için öğrenim gördüğü süre içinde almış olduğu derslerini başarıyla tamamlamaları, genel ağırlıklı not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve stajlarını yapmış olmaları gerekmektedir.
Programdan mezun olan öğrenciler Elektrik Teknikeri unvanını alır. Elektrik Teknikeri,  yukarıda açıklanan konuların tamamında geniş bir bilgiye sahip bulunan ancak bu konuların birinde uzmanlaşmak üzere eğitilmiş kişidir. Teknikerin almış olduğu eğitim, kendilerine başkalarıyla ilişki kurması gerektiğini öğretecek, yüksek düzeyde el becerisine sahip olmasını temin edecek, ileri teknoloji ve bilişim teknolojilerindeki çağdaş eğitimleri bilmesini sağlayacaktır. 
Adres : Köşk Mahallesi Sebahattin Zaim Sokağı 38030 Melikgazi/KAYSERİ
Telefon : +90 (352) 437 49 15
Faks : +90 (352) 437 52 67
Öğrenci İşleri : +90 352 437 49 47 / +90 352 207 66 66 Dahili 10500/10508
E-Posta : myomudurlukkayseri.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu