Dış Ticaret Programı
DIŞ TİCARET PROGRAMI
 
Kuruluş
Dış Ticaret Programı 2004-2005 eğitim-öğretim yılında Erciyes Üniversitesi Kayseri Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulmuştur ve öğrencilerini kabul ederek eğitimine başlamıştır. Erciyes Üniversitesi Kayseri Meslek Yüksekokulu, 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7141 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Kayseri Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’na dönüştürülmüştür. Dış Ticaret Programı halen Kayseri Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu’nda faaliyetine ve öğrenci alımına devam etmektedir.
 
 
Kazanılan Derece
Eğitimini başarıyla tamamlayanlara ön lisans diploması verilir.
 
Program Profili
Eğitim süresi 2 yıl olan Dış Ticaret Programında, öğrenciler 1. ve 2. yarıyılda Genel İşletme, Genel İktisat, Temel Muhasebe, Ticari Matematik, Bilgisayar Uygulamaları ve Mesleki Yazışma Teknikleri gibi programa ait temel derslerini almaktadır. Ayrıca öğrenciler, söz konusu yarıyıllara ait dönemlerde uzaktan eğitim (ERUZEM) ile yürütülen Türk Dili, Yabancı Dil ve A.İ.İ.T derslerini görmektedirler. 3. ve 4. yarıyıllarda mesleki derslere geçilmektedir. Bu çerçevede Dış Ticaret Programında Dış Ticaret İşlemleri, Gümrükleme, Lojistik ve Sigortacılık, Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi, Dış Ticaret Teşvikleri, Uluslararası Pazarlama, Dış Ticaret Vergileri ve Uluslararası Örgütler gibi mesleki dersler yer almaktadır. Öğrenciler 2. ve 4. yarıyılın sonunda genel olarak dış ticaret yapan firmaların dış ticaret departmanında 20’şer günlük staj yapmakta ve önlisans eğitimini tamamlamaktadırlar. Böylece dış ticaret sorumlusu olarak yetişecek kişilere, temel dış ticaret bilgilerinin verilmesi amaçlanmıştır. Bu kişilerin genel dış ticaret bilgilerinin yanı sıra firma içi iş akışına hâkim olabilmeleri amacıyla muhasebe, finansman, lojistik vb. gibi alanlarda temel mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri sağlanmaya çalışılmaktadır. Ayrıca, iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilmeleri, yaratıcı fikirler üretebilmeleri ve sosyal ilişkilerde başarılı bireyler olarak yetiştirilmeleri amaçlanmaktadır.
 
Mezunların İstihdam Profilleri
Dış Ticaret Programından mezun olan öğrenciler, özel ve kamu işletmelerinin dış ticaret departmanlarında ara eleman, yönetici yardımcısı veya orta kademe yönetici olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca gümrük müşavirliklerinde B karneli Gümrük Müşavir yardımcısı olarak görev alabilmekte, kendi adına dış ticaret alanında işyeri açıp işletebilmekte, bankaların kambiyo departmanlarında çalışabilmekte ve uluslararası lojistik firmalarında operasyon yetkilisi olarak görev yapabilmektedirler.
 
Üst Derece Programlarına Geçiş
Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar kontenjanlar dâhilinde genel olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri’nin ilgili bölümlerine geçerek lisans programlarında eğitimlerine devam edebilirler.
 
TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Koordinatörü: Doç. Dr. Betül ALTAY TOPCU
Kayseri Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Melikgazi/KAYSERİ
Mail: batopcu@kayseri.edu.tr
Adres : Köşk Mahallesi Sebahattin Zaim Sokağı 38030 Melikgazi/KAYSERİ
Telefon : +90 (352) 437 49 15
Faks : +90 (352) 437 52 67
Öğrenci İşleri : +90 352 437 49 47 / +90 352 207 66 66 Dahili 10500/10508
E-Posta : myomudurlukkayseri.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu