Komisyonlar
 
 
KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KOMİSYONU
 
Dr.Öğr.Üyesi Ali DURMUŞ (Başkan)
Doç.Dr. Betül ALTAY TOPCU (Üye)
Dr.Öğr.Üyesi Sami AKMERMER (Üye)
Dr.Öğr.Üyesi Ayşe BERKDEMİR (Üye)
Dr.Öğr.Üyesi Tuğba ANDAÇ GÜZEL (Üye)
Dr.Öğr.Üyesi Ali GEZER (Üye)
Öğr.Gör.Dr Güllü AKKAŞ (Üye)
Öğr.Gör. Recep ŞAHİN (Üye)
Öğr.Gör. Emel DURSUN (Üye)
Yüksekokul Sekreteri (Üye)
Tekniker Mehmet OKUMUŞ (Üye)
  
STAJ KOMİSYONU
 
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
Öğr.Gör. Mustafa İLHAN (Bilgisayar Programcılığı Programı 1. Öğretim)
Öğr.Gör. M. Esat EREL (Bilgisayar Programcılığı Programı 2. Öğretim)
 
Elektrik ve Enerji Bölümü
Öğr.Gör. S. Murat YESBEK (Elektrik Programı 1. Öğretim)
Öğr.Gör. Abdulkadir DAĞLI (Elektrik Programı 2. Öğretim)
 
Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Ayşe BERKDEMİR (Makine Programı 1. Öğretim)
Öğr.Gör.Dr Güllü AKKAŞ (Makine Programı 2. Öğretim)
 
Elektronik ve Otomasyon Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Ahmet KEKEÇ (Elektronik Teknolojisi Programı)
Dr.Öğr. Üyesi Ali GEZER (Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı)
Öğr.Gör. Recep ŞAHİN (Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Programı)
Öğr.Gör. Ramazan ALDEMİR (Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı)
Öğr.Gör. Emel DURSUN (Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı)
 
İnşaat Bölümü
Öğr.Gör. Levent ŞAHAN (İnşaat Teknolojisi 1. Öğretim)
Öğr.Gör. Akın ERDOĞAN (İnşaat Teknolojisi 2. Öğretim)
 
Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü
Dr.Öğr.Üyesi Zerrin KILIÇARSLAN (Dış Ticaret Programı 1. Öğretim)
Dr.Öğr.Üyesi Sevgi SÜMERLİ SARIGÜL (Dış Ticaret Programı 2. Öğretim)
 
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Elif YILMAZ (Otomotiv Teknolojisi Programı 1.Sınıf)
Doç.Dr. Elif KORKUSUZ (Otomotiv Teknolojisi Programı 2.Sınıf)
 
Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü
Dr.Öğr.Üyesi Tuğba ANDAÇ GÜZEL (Mobilya ve Dekorasyon Programı) 
 
 
 
 
 
 
İNTİBAK KOMİSYONU
 
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
Öğr.Gör. Mustafa İLHAN (Bilgisayar Programcılığı Programı)
 
Elektrik ve Enerji Bölümü
Öğr.Gör. Abdullah Tuncay ÖZŞAHİN (Elektrik Programı)
 
Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü
Dr.Öğr.Üyesi Sami AKMERMER (Makine Programı)
 
Elektronik ve Otomasyon Bölümü
Dr.Öğr.Üyesi Ahmet KEKEÇ (Elektronik Teknolojisi Programı)
Dr.Öğr.Üyesi Ali GEZER (Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı)
Öğr.Gör. Recep ŞAHİN (Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Programı)
Öğr.Gör. Ramazan ALDEMİR (Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı)
Öğr.Gör. Emel DURSUN (Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı)
 
İnşaat Bölümü
Öğr.Gör. Levent ŞAHAN (İnşaat Teknolojisi)
 
Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü
Dr.Öğr.Üyesi Zerrin KILIÇARSLAN (Dış Ticaret Programı)
 
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü
Doç.Dr. Elif KORKUSUZ (Otomotiv Teknolojisi Programı)
 
Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü
Öğr.Gör. Hayrettin MERİÇ (Mobilya ve Dekorasyon Programı)
 
ERASMUS TEMSİLCİLERİ
 
Birim Koordinatörü
Doç.Dr. Betül ALTAY TOPCU
 Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü
Doç.Dr. Elif KORKUSUZ
 Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
Öğr.Gör. Mustafa İLHAN
  Elektrik ve Enerji Bölümü
Öğr.Gör. Abdulkadir DAĞLI
 Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü
Dr.Öğr.Üyesi Ayşe BERKDEMİR 
Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü
Dr.Öğr.Üyesi Tuğba ANDAÇ
İnşaat Bölümü
Öğr.Gör. Levent ŞAHAN 
Elektronik ve Otomasyon Bölümü
Öğr.Gör. Ramazan ALDEMİR 
Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü
Dr.Öğr.Üyesi Sevgi SÜMERLİ SARIGÜL
           
 
 
 
 
 
 
MEVLANA – FARABİ TEMSİLCİLERİ
 
Birim Koordinatörü
Doç.Dr. Elif KORKUSUZ 
 
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü
Doç.Dr. Elif KORKUSUZ 
 
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
Öğr.Gör. Mustafa İLHAN
 
Elektrik ve Enerji Bölümü
Öğr.Gör. Abdulkadir DAĞLI                
 
Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü
Dr.Öğr.Üyesi  Ayşe BERKDEMİR
 
Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü
Dr.Öğr.Üyesi Tuğba ANDAÇ GÜZEL
  
İnşaat Bölümü
Öğr.Gör. Levent ŞAHAN
 
Elektronik ve Otomasyon Bölümü
Öğr.Gör. Ramazan ALDEMİR
  
Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü
Dr.Öğr.Üyesi Sevgi SÜMERLİ SARIGÜL
           
 
 
 
BURS KOMİSYONU
 
Dr.Öğr.Üyesi Zerrin KILIÇARSLAN (Başkan)
Öğr.Gör.Dr. Güllü AKKAŞ (Üye)
Öğr.Gör. Recep ŞAHİN  (Üye)
Öğr.Gör. A. Tuncay ÖZŞAHİN (Üye)
Öğr.Gör. Ramazan ALDEMİR (Üye)
Öğr.Gör. Emel DURSUN (Üye)
 
 
ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ SEÇİM KURULU KOMİSYONU
 
Öğr.Gör. Oytun SARAÇOĞLU (Başkan)
Dr.Öğr.Üyesi Ali GEZER (Üye)
Öğr.Gör. Recep ŞAHİN (Üye)
Öğr.Gör. Emel DURSUN (Üye)
 
 
 
 
 
 
 
 
MEZUNİYET KOMİSYONU
 
Dr.Öğr.Üyesi Sevgi SÜMERLİ SARIGÜL (Başkan)
Dr.Öğr.Üyesi Elif YILMAZ (Üye)
Dr.Öğr.Üyesi Ayşe BERKDEMİR (Üye)
Dr.Öğr.Üyesi  Ali GEZER (Üye)
Dr.Öğr.Üyesi  Zerrin KILIÇARSLAN (Üye)
Öğr.Gör. Mustafa İLHAN (Üye)
Öğr.Gör. Emel DURSUN (Üye)
Öğr.Gör. Ramazan ALDEMİR (Üye)      
Öğr.Gör Seyit Murat YESBEK (Üye)
Öğr.Gör. Akın ERDOĞAN (Üye)
Öğr.Gör. Hayrettin MERİÇ (Üye)
Öğr.Gör. Recep ŞAHİN (Üye)
 
SATINALMA KOMİSYONU
 
Öğr.Gör. Recep ŞAHİN (Başkan)
Tekniker Gürbüz ELİBÜYÜK (Üye)
Tekniker Mehmet OKUMUŞ (Üye)
Bilgisayar İşletmeni Ramazan DOĞAN (Üye)
Teknisyen Mutlu USLU (Üye)
Teknisyen Mustafa ATEŞ (Üye)
Memur Yaşar TÜRKMEN (Üye)
Büro Personeli Bekir ERKARA (Üye)
 
 
MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU
 
Dr.Öğr.Üyesi Ali DURMUŞ (Başkan)
Öğr.Gör. Oytun SARAÇOĞLU (Üye)
Tekniker Gürbüz ELİBÜYÜK (Üye)
Tekniker Mehmet OKUMUŞ (Üye)
Teknisyen Mutlu USLU (Üye)
Teknisyen Mustafa ATEŞ (Üye)
Memur Yaşar TÜRKMEN (Üye)
Büro Personeli Bekir ERKARA (Üye)
 
STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KOMİSYONU

Öğr.Gör. Oytun SARAÇOĞLU (Başkan)
Doç.Dr. Elif KORKUSUZ (Üye)
Dr.Öğr.Üyesi Sevgi SÜMERLİ SARIGÜL (Üye) 
Dr.Öğr.Üyesi  Ali GEZER (Üye) 
Dr.Öğr.Üyesi  Ayşe BERKDEMİR (Üye) 
Dr.Öğr.Üyesi  Zerrin KILIÇARSLAN (Üye) 
Öğr.Gör.Dr. Ergun YEŞİLYURT (Üye)
Öğr.Gör.Dr. Güllü AKKAŞ (Üye)  
Öğr.Gör Emel DURSUN (Üye) 
Öğr.Gör. Recep ŞAHİN (Üye) 
Öğr.Gör. Abdulkadir DAĞLI (Üye)  
Yüksekokul Sekreteri
Ergün UZUN (Üye) 
Tekniker Mehmet OKUMUŞ (Üye) 
 
 
 
 
 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
Öğr.Gör. Oytun SARAÇOĞLU (Başkan)
Dr.Öğr.Üyesi Zerrin KILIÇARSLAN (Üye) 
Dr.Öğr.Üyesi Sami AKMERMER (Üye)
Öğr.Gör.Dr. Ergün YEŞİLYURT (Üye)
Öğr.Gör.Dr. Güllü AKKAŞ (Üye)
Öğr.Gör Emel DURSUN (Üye)
 
 
EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMİSYONU
Dr.Öğr.Üyesi Ali GEZER (Başkan)
Öğr.Gör. Recep Şahin (Üye)
Öğr.Gör.Dr. Ergün YEŞİLYURT (Üye)
Öğr.Gör.Dr. Güllü AKKAŞ (Üye)
Öğr.Gör.  S. Murat YESBEK (Üye)
Öğr.Gör. Mustafa İLHAN (Üye)
 
 
 
 
HURDA AYIRMA ve MUAYENE KOMİSYONU
 
Dr.Öğr.Üyesi Ali DURMUŞ (Başkan)
Öğr.Gör. Recep ŞAHİN (Üye)
Tekniker Gürbüz ELİBÜYÜK (Üye)
Tekniker Mehmet OKUMUŞ (Üye)
Bilgisayar İşletmeni Ramazan DOĞAN (Üye)
Memur Yaşar TÜRKMEN (Üye)
 
 
 
 

 
Adres : Köşk Mahallesi Sebahattin Zaim Sokağı 38030 Melikgazi/KAYSERİ
Telefon : +90 (352) 437 49 15
Faks : +90 (352) 437 52 67
Öğrenci İşleri : +90 352 437 49 47 / +90 352 207 66 66 Dahili 10500/10508
E-Posta : myomudurlukkayseri.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu